AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hàm số \(y = \frac{{{x^3}}}{3} - 3{x^2} + 5x + 2019\) nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

  • A. \(\left( {5; + \infty } \right)\)
  • B. \(\left( { - \infty ;1} \right)\)
  • C. (2;3)
  • D. (1;5)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(y = \frac{{{x^3}}}{3} - 3{x^2} + 5x + 2019 \Rightarrow y' = {x^2} - 6x + 5,y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  x = 5
  \end{array} \right.\) 

  Hàm số \(y = \frac{{{x^3}}}{3} - 3{x^2} + 5x + 2019\) nghịch biến trên (1;5)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>