YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một hình trụ có chiều cao h và bán kính đáy R. Hình nón có đỉnh là tâm đáy trên của hình trụ và đáy là hình tròn đáy dưới của hình trụ. Gọi V1 là thể tích của hình trụ, V2 là thể tích của hình nón. Tính tỉ số \(\frac{{{V_1}}}{{{V_2}}}\) 

  • A. 2
  • B. \(2\sqrt 2 \)
  • C. 3
  • D. \(\frac{1}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhận xét: Hai khối nón và khối trụ có cùng chiều cao h và cùng bán kính đáy bằng r.

  Ta có: \(\frac{{{V_1}}}{V} = \frac{{\pi {r^2}h}}{{\frac{1}{3}\pi {r^2}h}} = 3\)  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA