AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải tam giác đều?

  • A. Bát diện đều
  • B. Khối hai mươi mặt đều
  • C. Khối mười hai mặt đều
  • D. Tứ diện đều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp:

  Sử dụng lí thuyết các khối đa diện đều.  

  Cách giải:

  Khối mười hai mặt đều có mặt là ngũ giác đều, không phải tam giác đều.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>