ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

  • A. \(y = \frac{{x + 1}}{{2x + 1}}\)
  • B. \(y = \frac{x}{{2x + 1}}\)
  • C. \(y = \frac{{x - 1}}{{2x + 1}}\)
  • D. \(y = \frac{{x + 3}}{{2x + 1}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp: 

  Dựa vào các điểm đồ thị hàm số đi qua.

  Cách giải:

  Quan sát đồ thị ta thấy: Đồ thị hàm số đi qua điểm O(0;0)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>