AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương đó là:

  • A. \(S = \pi {a^2}\)
  • B. \(S = \frac{{3\pi {a^2}}}{4}\)
  • C. \(S = 3\pi {a^2}\)
  • D. \(S =12 \pi {a^2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hình lập phương ABCD.A'B'C'D', cạnh bằng a có bán kính mặt cầu ngoại tiếp \(R = \frac{{AC'}}{2} = \frac{{a\sqrt 3 }}{2}\) 

  Diện tích mặt cầu đó là: \(S = 4\pi .{\left( {\frac{{a\sqrt 3 }}{2}} \right)^2} = 3\pi {a^2}\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>