YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tính thể tích V của khối nón có bán kính đáy \(r = \sqrt 3 \) và chiều cao h = 4 

  • A. \(V = 4\pi \)
  • B. \(V = 12\pi \)
  • C. \(V = 16\pi \sqrt 3 \)
  • D. V = 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương pháp:

  Thể tích của khối nón: \(V = \frac{1}{3}\pi {r^2}h\) 

  Cách giải:

  Thể tích V của khối nón có bán kính đáy \(r = \sqrt 3 \) và chiều cao h = 4 là \(V = \frac{1}{3}\pi {\left( {\sqrt 3 } \right)^2}.4 = 4\pi \) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>