AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên 2 thẻ và nhân 2 số ghi trên thẻ với nhau. Tính xác suất để tích 2 số ghi trên 2 thẻ được rút ra là số lẻ.

  • A. \(\frac{1}{9}\)
  • B. \(\frac{7}{18}\)
  • C. \(\frac{5}{18}\)
  • D. \(\frac{3}{18}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số phần tử của không gian mẫu \(n\left( \Omega  \right) = C_9^2 = 36\) 

  Gọi A: “tích 2 số ghi trên 2 thẻ được rút ra là số lẻ” = “cả hai số rút được đều là số lẻ”

  \( \Rightarrow n\left( A \right) = C_5^2 = 10  \Rightarrow P\left( A \right) = \frac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}} = \frac{{10}}{{36}} = \frac{5}{{18}}\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>