AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm tọa độ điểm M  trên trục Ox cách đều hai điểm A(1;2;- 1) và điểm B(2;1;2) 

  • A. \(M\left( {\frac{1}{2};0;0} \right)\)
  • B. \(M\left( {\frac{3}{2};0;0} \right)\)
  • C. \(M\left( {\frac{2}{3};0;0} \right)\)
  • D. \(M\left( {\frac{1}{3};0;0} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(M \in Ox \Rightarrow M\left( {m;0;0} \right)\)

  Theo bài ra ta có: \(MA = MB \Leftrightarrow M{A^2} = M{B^2} \Leftrightarrow {\left( {m - 1} \right)^2} + {2^2} + {1^2} = {\left( {m - 2} \right)^2} + {1^2} + {2^2}\) 

  \( \Leftrightarrow {\left( {m - 1} \right)^2} = {\left( {m - 2} \right)^2} \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  m - 1 = m - 2\left( {VN} \right)\\
  m - 1 = 2 - m
  \end{array} \right. \Leftrightarrow m = \frac{3}{2} \Rightarrow M\left( {\frac{3}{2};0;0} \right)\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>