AMBIENT

Bài tập 4 trang 176 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 4 tr 176 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho hàm số \(f(x)=tan x\) và \(g(x)=\frac{1}{1-x}\). Tính \(\frac{f'(0)}{g'(0)}\).​

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Ta có \(f'(x) = (\tan x)' = \frac{1}{{co{s^2}x}},g'(x) = \left( {\frac{1}{{1 - x}}} \right)' = - \frac{{\left( {1 - x} \right)'}}{{{{\left( {1 - x} \right)}^2}}} = \frac{1}{{{{(1 - x)}^2}}}.\)

Suy ra \(f'(0)=1,g'(0)=1\)

Vậy \(\frac{f'(0)}{g'(0)}=\frac{1}{1}=1.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 176 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
?>