ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.116 trang 217 SBT Toán 11

Giải bài 5.116 tr 217 SBT Toán 11

Xác định a để \(f'\left( x \right) > 0,\forall x \in R\), biết rằng \(f(x) = {x^3} + (a - 1){x^2} + 2x + 1\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(f'\left( x \right) = 3{x^2} + 2\left( {a - 1} \right)x + 2\)

Để \(f'\left( x \right) > 0,\forall x \in R\) thì  hoặc  hay

\({{{\left( {a - 1} \right)}^2} - 3.2 < 0 \Leftrightarrow {{\left( {a - 1} \right)}^2} < 6 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a < 1 + \sqrt 6 \\
a > 1 - \sqrt 6 
\end{array} \right.}\). 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.116 trang 217 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1