ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 176 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 176 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Giải phương trình f'(x) = 0, biết rằng: 

\(f(x)=3x+\frac{60}{x}-\frac{64}{x^3}+5\)​

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Ta có \(f'(x)=\left ( 3x+\frac{60}{x} -\frac{64}{x^3}+5\right )'\)

\(=3+\frac{-60}{x^2}-\frac{-64.3}{x^4}= \frac{3x^4-60x^2+190}{x^4}\)

\(\Rightarrow f'(x)=0\Leftrightarrow 3x^4-60x^2+192=0\)

\(\Leftrightarrow x^4-20x^2+64=0\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} x^2=16\\ x^2=4 \end{matrix}\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} x=\pm 4\\ x=\pm 2 \end{matrix}\)

Vậy phương trình \(f'(x)=0\) có nghiệm \(x=\pm 4;x=\pm 2.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 176 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1