ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.129 trang 219 SBT Toán 11

Giải bài 5.129 tr 219 SBT Toán 11

Cho \({f\left( x \right) = \tan \left( {2{x^3} - 5} \right)}\). Tìm 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\(f'\left( x \right) = \frac{{{{\left( {2{x^3} - 5} \right)}^\prime }}}{{{{\cos }^2}\left( {2{x^3} - 5} \right)}} = \frac{{6{x^2}}}{{{{\cos }^2}\left( {2{x^3} - 5} \right)}}\)

Chọn D.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.129 trang 219 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1