ADMICRO
UREKA

Bài tập 10 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 10 tr 177 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Với \(g(x)=\frac{x^2-2x+5}{x-1}; g'(2)\) bằng:

(A) 1

(B) -3

(C) -5

(D) 0

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 10

Ta có: \(g'(x)=\left ( \frac{x^2-2x+5}{x-1}; g'(2) \right )'= \frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}\)

\(\Rightarrow g'(2)=\frac{2^2-2.2-3}{(2-1)^2}=-3.\)

Vậy (B) là đáp án cần tìm.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 8 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 9 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 11 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 12 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 13 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5.112 trang 217 SBT Toán 11

Bài tập 5.113 trang 217 SBT Toán 11

Bài tập 5.114 trang 217 SBT Toán 11

Bài tập 5.115 trang 217 SBT Toán 11

Bài tập 5.116 trang 217 SBT Toán 11

Bài tập 5.117 trang 217 SBT Toán 11

Bài tập 5.118 trang 217 SBT Toán 11

Bài tập 5.119 trang 218 SBT Toán 11

Bài tập 5.120 trang 218 SBT Toán 11

Bài tập 5.121 trang 218 SBT Toán 11

Bài tập 5.122 trang 218 SBT Toán 11

Bài tập 5.123 trang 218 SBT Toán 11

Bài tập 5.124 trang 218 SBT Toán 11

Bài tập 5.125 trang 218 SBT Toán 11

Bài tập 5.126 trang 218 SBT Toán 11

Bài tập 5.127 trang 218 SBT Toán 11

Bài tập 5.128 trang 219 SBT Toán 11

Bài tập 5.129 trang 219 SBT Toán 11

Bài tập 5.130 trang 219 SBT Toán 11

Bài tập 5.131 trang 219 SBT Toán 11

Bài tập 49 trang 220 SGK Toán 11 NC

Bài tập 50 trang 221 SGK Toán 11 NC

Bài tập 51 trang 221 SGK Toán 11 NC

Bài tập 52 trang 221 SGK Toán 11 NC

Bài tập 53 trang 221 SGK Toán 11 NC

Bài tập 54 trang 221 SGK Toán 11 NC

Bài tập 55 trang 221 SGK Toán 11 NC

Bài tập 56 trang 221 SGK Toán 11 NC

Bài tập 57 trang 222 SGK Toán 11 NC

Bài tập 58 trang 222 SGK Toán 11 NC

Bài tập 59 trang 222 SGK Toán 11 NC

Bài tập 60 trang 222 SGK Toán 11 NC

Bài tập 61 trang 222 SGK Toán 11 NC

Bài tập 62 trang 223 SGK Toán 11 NC

Bài tập 63 trang 223 SGK Toán 11 NC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF