ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 10 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 10 tr 177 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Với \(g(x)=\frac{x^2-2x+5}{x-1}; g'(2)\) bằng:

(A) 1

(B) -3

(C) -5

(D) 0

VDO.AI

Gợi ý trả lời bài 10

 
 

Ta có: \(g'(x)=\left ( \frac{x^2-2x+5}{x-1}; g'(2) \right )'= \frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}\)

\(\Rightarrow g'(2)=\frac{2^2-2.2-3}{(2-1)^2}=-3.\)

Vậy (B) là đáp án cần tìm.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1