YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 57 trang 222 SGK Toán 11 NC

Bài tập 57 trang 222 SGK Toán 11 NC

Một chất điểm chuyển động có phương trình S = t− 3t2 − 9t + 2, t > 0, t tính bằng giây (s) và S tính bằng mét (m) 

a. Tính vận tốc tại thời điểm t = 2

b. Tính gia tốc tại thời điểm t = 3

c. Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc bằng 0

d. Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc bằng 0.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

s′ = 3t2 − 6t − 9

s" = 6t − 6

a) Vận tốc tại thời điểm t = 2 là : v = s’(2) = -9 m/s

b) Gia tốc tại thời điểm t = 3 là : a = s”(3) = 12 m/s2

c) 

\(\begin{array}{l}
v = s\prime  = 0 \Leftrightarrow 3{t^2} - 6t - 9 = 0 \Leftrightarrow t = 3\\
a(3) = s''3) = 12m/{s^2}
\end{array}\)

d) a = s" = 0 ⇔ 6t − 6 = 0 ⇔ t = 1

v(1) = s′(1) = −12m/s

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 222 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON