AMBIENT

Bài tập 3 trang 176 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 3 tr 176 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho hàm số: \(f(x)=\sqrt{1+x}\). Tính \(f(3)+(x-3).f'(3).\)​

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Ta có \(f'(x)=\frac{(1+x)'}{2\sqrt{1+x}}=\frac{1}{2\sqrt{1+x}}.\)

Suy ra \(f(3)+(x-3).f'(3)=\sqrt{4}+(x-3).\frac{1}{2\sqrt{4}}=2+\frac{x-3}{4}\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 176 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM