YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 61 trang 222 SGK Toán 11 NC

Bài tập 61 trang 222 SGK Toán 11 NC

Hàm số có đạo hàm bằng \(2x + \frac{1}{{{x^2}}}\) là :

A. \(y = \frac{{{x^3} + 1}}{x}\)

B. \(y = \frac{{{x^3} + 5x - 1}}{x}\)

C. \(y = \frac{{3\left( {{x^2} + x} \right)}}{{{x^3}}}\)

D. \(y = \frac{{2{x^2} + x - 1}}{x}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(y = \frac{{{x^3} + 5x - 1}}{x} = {x^2} - \frac{1}{x} + 5\)

\( \Rightarrow y' = 2x + \frac{1}{{{x^2}}}\)

Chọn B.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 61 trang 222 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON