YOMEDIA

Bài tập 12 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 12 tr 177 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Giả sử \(h(x)=5(x+1)^3+4(x+1).\)

Tập nghiệm của phương trình h''(x) = 0 là:

(A) \([-1;2]\)

(B) \((-\infty ;0]\)

(C) \(\left \{ -1 \right \}\)

(D) \(\varnothing\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 11

Ta có \(h'(x)=15(x+1)^2+4\)

\(h''(x)=30(x+1)\)

\(h''(x)=0\Leftrightarrow 30(x+1)=0\Leftrightarrow x=-1\)

Vậy (C) là đáp án cần tìm.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 12 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA