ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.123 trang 218 SBT Toán 11

Giải bài 5.123 tr 218 SBT Toán 11

Chứng minh rằng nếu hàm số f(z) có đạo hàm đến cấp n thì \(\left[ {f\left( {ax + b} \right)} \right]_x^{\left( n \right)} = {a^n}f_z^{\left( n \right)}\left( {ax + b} \right)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chứng minh bằng quy nạp.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.123 trang 218 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1