ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.118 trang 217 SBT Toán 11

Giải bài 5.118 tr 217 SBT Toán 11

Tìm hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \tan x\) tại điểm có hoành độ 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \tan x\) tại điểm \({x_0} = \frac{\pi }{4}\) là \(y'\left( {{x_0}} \right)\)

Ta có: \(y'\left( x \right) = \frac{1}{{{{\cos }^2}x}} \Rightarrow y'\left( {\frac{\pi }{4}} \right) = 2\)

Vậy hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \tan x\) tại điểm \({x_0} = \frac{\pi }{4}\) là 2.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.118 trang 217 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1