ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.117 trang 217 SBT Toán 11

Giải bài 5.117 tr 217 SBT Toán 11

Xác định a để \(g'\left( x \right) \ge 0,\forall x \in R\), biết rằng:

\(g(x) = \sin x - a\sin 2x - \frac{1}{3}\sin 3x + 2ax\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\(\begin{array}{l}
g'\left( x \right) = \cos x - 2a\cos 2x - \cos 3x + 2a\\
 = 2a\left( {1 - \cos 2x} \right) - (\cos x + \cos 3x)\\
 = 2a.2{\sin ^2}x + 2\sin x\sin 2x\\
 = 4a{\sin ^2}x + 4{\sin ^2}x\cos x = 4{\sin ^2}x\left( {a + \cos x} \right)
\end{array}\)

Để \(g'\left( x \right) \ge 0,\forall x \in R\) thì \(a + \cos x \ge 0,\forall x\)

Suy ra 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.117 trang 217 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1