YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 60 trang 222 SGK Toán 11 NC

Bài tập 60 trang 222 SGK Toán 11 NC

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \frac{1}{{\sqrt {2x} }}\) tại điểm với hoành độ \(x = \frac{1}{2}\) có phương trình là :

A. \(2x-2y =  - 1\)

B. \(2x-2y = 1\)

C. \(2x + 2y = 3\)

D. \(2x + 2y =  - 3\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(y' = \frac{{ - 1}}{{2x\sqrt {2x} }},y\left( {\frac{1}{2}} \right) = 1,y'\left( {\frac{1}{2}} \right) =  - 1\)

Phương trình tiếp tuyến : 

\(y - 1 =  - 1\left( {x - \frac{1}{2}} \right) \Leftrightarrow y =  - x + \frac{3}{2}\)

Chọn C.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 60 trang 222 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON