ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.126 trang 218 SBT Toán 11

Giải bài 5.126 tr 218 SBT Toán 11

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị của hàm số  tại  là:

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Điểm có hoành độ  thì có tung độ 

Ta có: 

\({y'\left( x \right) = 3{x^2} \Rightarrow y'\left( { - 1} \right) = 3}\)

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại  là:

\(y = 3\left( {x + 1} \right) + 0 = 3x + 3\)

Chọn D

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.126 trang 218 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1