ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.112 trang 217 SBT Toán 11

Giải bài 5.112 tr 217 SBT Toán 11

Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a)
\(\begin{array}{l}
y' = {\cot ^2}x + x\left( {{{\cot }^2}x} \right)'\\
 = {\cot ^2}x + x.\left( {2\cot x.\frac{{ - 1}}{{{{\sin }^2}x}}} \right) = {\cot ^2}x - \frac{{2x\cot x}}{{{{\sin }^2}x}}
\end{array}\)
b)
\(\begin{array}{l}
y' = \frac{{\left( {\sin \sqrt x } \right)'\cos 3x - \sin \sqrt x \left( {\cos 3x} \right)'}}{{{{\cos }^2}3x}}\\
 = \frac{{\frac{1}{{2\sqrt x }}\cos \sqrt x .\cos 3x - \sin \sqrt x .\left( { - 3\sin 3x} \right)}}{{{{\cos }^2}3x}}\\
 = \frac{{\cos \sqrt x .\cos 3x + 6\sqrt x \sin \sqrt x \sin 3x}}{{2\sqrt x {{\cos }^2}3x}}
\end{array}\)
c) \(y' = 3\left( {\sin 2x + 8} \right)'.{\left( {\sin 2x + 8} \right)^2} = 6\cos 2x{\left( {\sin 2x + 8} \right)^2}\)
d) \(y\prime  = \left( {2{x^3} - 5} \right)\prime \tan x - \left( {2{x^3} - 5} \right)\left( {\tan x} \right)\prime  = 6{x^2}\tan x - \frac{{2{x^3} - 5}}{{{{\cos }^2}x}}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.112 trang 217 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1