YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 59 trang 222 SGK Toán 11 NC

Bài tập 59 trang 222 SGK Toán 11 NC

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = \frac{4}{{x - 1}}\) tại điểm với hoành độ x = -1 có phương trình là

A. y = −x–3

B. y = −x+2

C. y = x–1

D. y = x+2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
y\left( { - 1} \right) =  - 2\\
y' =  - \frac{4}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} < 0;\forall x \ne 1
\end{array}\)

\(y'( - 1) =  - 1\)

Tiếp tuyến cần tìm là: 

\(y =  - 1.(x + 1) - 2 \Rightarrow y =  - x - 3\)

Chọn A.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59 trang 222 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON