AMBIENT

Bài tập 6 trang 176 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 6 tr 176 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho \(f_1(x)=\frac{cosx}{x}, f_2(x)=xsinx.\) Tính \(\frac{f_1(1)}{f_2(1)}.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Ta có \({f_1}'(x) = \left( {\frac{{\cos x}}{x}} \right)' = \frac{{{{(cosx)}^\prime }.x - cosx.x'}}{{{x^2}}} = \frac{{ - x.sinx - cosx}}{{{x^2}}}.\)

\(f'_2(x)=(xsinx)'=x^2.sinx+x(sinx)'=sinx+xcosx.\)

Suy ra \(f'_1(1)=-sin1-cos1.\)

\(f'_2(1)=sin1+cos1.\)

\(\frac{f'_1(1)}{f'_2(1)}=\frac{-sin1-cos1}{sin1+cos1}=-1.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 176 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA