ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.128 trang 219 SBT Toán 11

Giải bài 5.128 tr 219 SBT Toán 11

Cho \(f(x) = \frac{{{x^3}}}{3} - 2{x^2} + {m^2}x - 5\). Tìm tham số m để f′(x) > 0 với mọi x ∈ R

A. m > 2

B. m > 2 hoặc m < −2

C. m < −2

D. m ∈ R

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: \(f'\left( x \right) = {x^2} - 4x + {m^2}\)

Để \(f'\left( x \right) > 0,\forall x \in R\) thì 

\({{\rm{\Delta '}} < 0 \Leftrightarrow {{\left( { - 2} \right)}^2} - {m^2} < 0 \Leftrightarrow 4 - {m^2} < 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
m <  - 2\\
m > 2
\end{array} \right.}\)

Chọn B.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.128 trang 219 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Cherry Dao

  a) Cho hàm số y = xsinx. Chứng minh x.yn-2(y'-sinx) + xy = 0

  b) Cho hàm số y = ​​\sqrt{2x-x^{2}} chứng minh y3.yn + 1 =0

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Cherry Dao

  y'2+4y2=4 với y=sin2x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1