YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 13 tr 177 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho \(f(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x.\)

Tập nghiệm của bất phương trình \(f'(x)\leq 0\) là:

(A) \(\varnothing\)

(B) \((0;+\infty )\)

(C) \([-2;2]\)

(D) \((-\infty ;+\infty )\)

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 13

 
 

Ta có \(f'(x)=x^2+x+1=\left ( x+\frac{1}{2} \right )^2+\frac{3}{4}\)

\(\Rightarrow f'(x)> 0 \ \forall x,\) suy ra bất phương trình \(f'(x)\leq 0\) vô nghiệm.

Vậy (A) là đáp án cần tìm.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 13 trang 177 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1