YOMEDIA

Bài tập 2 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 106 sách GK Đại số 10

Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số a và b nếu biết

a) ab > 0;      b) \(\frac{a}{b} > 0\);

c) ab < 0;      d) \(\frac{a}{b} < 0\)?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Hai số a và b cùng dấu.

b) Hai số a và b cùng dấu.

c) Hai số a và b trái dấu nhau.

d) Hai số a và b trái dấu nhau.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 106 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA