YOMEDIA

Bài tập 4 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 106 sách GK Toán Đại sô 10

Khi cân một vật với độ chính xác đến 0,05kg, người ta cho biết kết quả là 26,4kg. Hãy chỉ ra khối lượng thực của vật đó nằm trong khoảng nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khối lượng thực của vật nằm trong khoảng:

(26,4 - 0,05; 26,4 - 0,05) kg

hay (26,35; 26,35) kg

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 106 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA