YOMEDIA

Bài tập 13 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 13 tr 106 sách GK Toán Đại số 10

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

\(\left\{ \begin{array}{l}
3x + y \ge 9\\
x \ge y - 3\\
2y \ge 8 - x\\
y \le 6
\end{array} \right.\)

 

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ các đường thẳng:

(Δ): 3x + y = 9 ⇔ y = -3x + 9 đi qua điểm (3; 0); (0; 9)

1): x - y + 3 = 0 ⇔ y = x + 3 đi qua điểm (-3; 0); (0; 3)

2): x + 2y = 8 ⇔ y = -x/2 + 4 đi qua điểm (8; 0); (0; 4)

3): y = 6 đi qua điểm (0; 6) song song với Ox

Miền nghiệm là miền không gạch chéo kể cả các đường biên của nó.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 107 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA