ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 9 tr 107 sách GK Đại số 10

Phát biểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Định lí (trang 101 sgk Đại Số 10):

Cho tam thức f(x) = ax+ bx + c (a ≠ 0)

- Nếu Δ < 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a với mọi x.

- Nếu Δ = 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a với mọi \(x \ne  - \frac{b}{{2a}}\).

- Nếu Δ > 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a khi x < x1 hoặc x > x2 và f(x) trái dấu với hệ số a khi x1 < x < x2 (trong đó x1, x2 (x1 < x2) là hai nghiệm của f(x)).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 107 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1