Bài tập 9 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 9 tr 107 sách GK Đại số 10

Phát biểu định lí về dấu của tam thức bậc hai.

Hướng dẫn giải chi tiết

Định lí (trang 101 sgk Đại Số 10):

Cho tam thức f(x) = ax+ bx + c (a ≠ 0)

- Nếu Δ < 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a với mọi x.

- Nếu Δ = 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a với mọi \(x \ne  - \frac{b}{{2a}}\).

- Nếu Δ > 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a khi x < x1 hoặc x > x2 và f(x) trái dấu với hệ số a khi x1 < x < x2 (trong đó x1, x2 (x1 < x2) là hai nghiệm của f(x)).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 107 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ