ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 106 sách GK Toán Đại số 10

Trong các suy luận sau, suy luận nào đúng?

(A) \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x < 1}\\
{y < 1}
\end{array}} \right. \Rightarrow xy < 1\)

(B) \(\left\{ \begin{array}{l}
x < 1\\
y < 1
\end{array} \right. \Rightarrow \frac{x}{y} < 1\)

(C) \(\left\{ \begin{array}{l}
0 < x < 1\\
y < 1
\end{array} \right. \Rightarrow xy < 1\)

(D) \(\left\{ \begin{array}{l}
x < 1\\
y < 1
\end{array} \right.x - y < 1\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Suy luận (A) sai vì giả sử x = y = –2 thì x.y = 4 > 1.

Suy luận (B) sai vì giả sử x = –6, y = –3 thì (x/y) = 2 > 1.

Suy luận (C) đúng.

Suy luận (D) sai vì giả sử x = 0, y = -5 => x - y = 5 > 1.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 106 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1