ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15 trang 108 SGK Đại số 10

Giải bài 16 tr 108 sách GK Toán Đại số 10

Bất phương trình \(\left( {x + 1} \right)\sqrt x  \le 0\) tương đương với bất phương trình

(A) \(\sqrt {x{{\left( {x + 1} \right)}^2}} \)

(B) (x + 1)\(\sqrt x \) < 0

(C) (x + 1)2\(\sqrt x \) ≤ 0                                     

(D) (x + 1)2\(\sqrt x \) < 0

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn câu (C)

Ta có: (x + 1)\(\sqrt x \) ≤ 0 có T = {0}

(x + 1)2\(\sqrt x \) ≤ 0 có T = {0}

⇒ (x + 1)\(\sqrt x \) ≤ 0 ⇔ (x + 1)2\(\sqrt x \) ≤ 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 108 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1