YOMEDIA

Bài tập 15 trang 108 SGK Đại số 10

Giải bài 16 tr 108 sách GK Toán Đại số 10

Bất phương trình \(\left( {x + 1} \right)\sqrt x  \le 0\) tương đương với bất phương trình

(A) \(\sqrt {x{{\left( {x + 1} \right)}^2}} \);   (B) (x + 1)√x < 0

(C) (x + 1)2√x ≤ 0;                                      (D) (x + 1)2√x < 0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn câu (C)

Ta có: (x + 1)√x ≤ 0 có T = {0}

(x + 1)2√x ≤ 0 có T = {0}

⇒ (x + 1)√x ≤ 0 ⇔ (x + 1)2√x ≤ 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 108 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA