ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 16 trang 108 SGK Đại số 10

Giải bài 16 tr 108 sách GK Toán Đại số 10

Bất phương trình mx2 + (2m – 1)x + m + 1 < 0 có nghiệm khi

(A) m = 1 ;     (B) m = 3

(C) m = 0 ;     (D) m = 0,25

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn câu (C)

Khi m = 0 thì bất phương trình trở thành - x + 1 < 0 ⇔ x > 1.

Đó là tập nghiệm của bất phương trình mx2 + (2m -1)x + m + 1 < 0

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 108 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1