ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 14 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 14 tr 107 sách GK Toán Đại sô 10

Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình

(A) 2x + 1 > 1 - x;                            (B) (2x + 1)(1 - x) < x2

(C) \(\frac{1}{{1 - x}} + 2 \le 0\);      (D) (2 - x)(x + 2)2 < 0

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn câu B.

Với x = -2 thì 2x + 1 = -3 và 1 – x = 3 nên (2x + 1) (1 -x) = - 9 còn x2 = (-2)2 = 4.

Vậy (2x + 1)(1 – x) < x2

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 107 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1