ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17 trang 108 SGK Đại số 10

Giải bài 17 tr 108 sách GK Toán Đại số 10

Hệ bất phương trình sau vô nghiệm

(A) \(\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} - 2x \le 0\\
2x + 1 < 3x + 2
\end{array} \right.\)

(B) \(\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} - 4 > 0\\
\frac{1}{{x + 2}} < \frac{1}{{x + 1}}
\end{array} \right.\)

(C) \(\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} - 5x + 2 < 0\\
{x^2} + 8x + 1 \le 0
\end{array} \right.\)

(D) \(\left\{ \begin{array}{l}
\left| {x - 1} \right| \le 2\\
\left| {2x + 1} \right| \le 3
\end{array} \right.\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn câu C

Ta có 

\({x^2} - 5x + 2 < 0\) có \({T_1} = \left( {\frac{{5 - \sqrt {17} }}{2};\frac{{5 + \sqrt {17} }}{2}} \right)\)

\({x^2} + 8x + 1 \le 0\) có \({T_2} = \left( { - 4 - \sqrt {17} ; - 4 + \sqrt {17} } \right)\)

Ta thấy \({T_1} \cap {T_2} = \emptyset \). Vậy hệ vô nghiệm 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 108 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1