ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 106 sách GK Toán Đại số 10

Sử dụng bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau

a) x là số dương.

b) y là số không âm.

c) Với mọi số thực α, |α| là số không âm.

d) Trung bình cộng của hai số dương a và b không nhỏ hơn trung bình nhân của chúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) x > 0

b) y ≥ 0

c) ∀α ∈ R, |α| ≥ 0

d) ∀a, b > 0, \(\frac{{a + b}}{2} \ge \sqrt {ab} \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 106 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1