Bài tập 7 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 7 tr 106 sách GK Toán Đại số 10

Điều kiện của một bất phương trình là gì? Thế nào là hai bất phương trình tương đương.

Hướng dẫn giải chi tiết

- Điều kiện của một bất phương trình là các điều kiện của ẩn x sao cho các biểu thức của bất phương trình đó đều có nghĩa.

- Hai bất phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 106 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ