YOMEDIA

Bài tập 7 trang 106 SGK Đại số 10

Giải bài 7 tr 106 sách GK Toán Đại số 10

Điều kiện của một bất phương trình là gì? Thế nào là hai bất phương trình tương đương.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Điều kiện của một bất phương trình là các điều kiện của ẩn x sao cho các biểu thức của bất phương trình đó đều có nghĩa.

- Hai bất phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 106 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA