YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 72 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 72 sách GK Hóa lớp 9

Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây:

A. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2 .

B. NaOH, CuO, Ag, Zn.

C. Mg(OH)2, HgO, K2SO3, NaCl .

D. Al, Al2O3, Fe(OH)3, BaCl2.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Axit H2SO4 loãng phản ứng được với dãy chất: Al, Al2O3, Fe(OH)2, BaCl2 

⇒Đáp án D đúng.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 72 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1