YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 72 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 72 sách GK Hóa lớp 9

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây:

A. FeCl3, MgCl2, CuO, HNO3.

B. H2SO4, SO2, CO2, FeCl2.

C. Al(OH)3, HCl, CuSO4, KNO3.

D. Al, HgO, H3PO4, BaCl2.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Dung dịch NaOH phản ứng được với dãy chất: H2SO4, SO2, CO2, FeCl2

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 72 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu phương

  Hỗn hợp A chứa Fe và M có khối lượng không đổi. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong A là 2:3. Chia hỗn hợp thành 3 phần bằng nhau

  -Phần 1: Đốt cháy hết trong oxi được 66,8g hỗn hợp gồm Fe3O4 và oxit của M

  -Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch HCl thu được 26,88 lit H2 ở đktc

  -Phần 3: Tác dụng vừa đủ với 33,6 lít H2 ở đktc

  Xác định khối lượng M và khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thiên Mai

  Lấy 50ml dung dịch magie nitrat 0,8M vào 50g dung dịch natri hiddroxit 8%.Sau khi phản ứng xong thu được kết tủa X và dung dịch Y. Hãy

  a)Tính khối lượng kết tủa X

  b)Tính nồng độ phần trăm của dung dịch Y( D dung dịch magie nitrat bằng 1,14g/ml)

  c)Lọc kết tủa X đem nung.Sau khi X phân huỷ được 75% thì thu được chất rắn mấy g?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Hỗn hợp M gồm 0,04 mol Fe và 0,06 mol Mg. Nếu đem hỗn hợp này hòa tan hoàn toàn trong dd HNO3 dư được 0,03 mol sản phẩm khử X duy nhất. Nếu hòa tan hỗn hợp đó trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư cũng thu được 0,03 mol sản phẩm khử duy nhất Y. X và Y lần lượt là những chất gì

  @Phương Mai
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Vì sao để hoa được tươi lâu hơn, người ta thường thêm vào một vài tinh thể đồng (II) sunfat vào trong nước của bình cắm hoa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Dẫn 5,6 l CO2vào bình chứa 20ml dung dịch Ca(OH)2 0,06M. Hỏi sau phản ứng thu được những chất nào nồng độ bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  cho 0,5 mol hh 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị 2 tác dụng hết với dd HCl . Dẫn khí thoát ra vào dd Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là:

  A. 50g

  B. 45g

  C. 55g

  D. 60g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Cho 22,8g hỗn hợp CuO,FeO tác dụng vừa đủ với dung dịch \(H_2SO_4\) thu được 46,8g muối. Tính số mol \(H_2SO_4\) phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Tính khối lượng MnO2 cần dùng để điều chế được lượng Cl2 phản ứng vừa đủ với 5,6 gam sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì
  1.thu được Sắt nguyên chất và một lượng khí.Khí này được hấp thụ bằng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20g kết tủa?
  2.Tìm công thức của oxít Sắt biết khi hòa tan m (g) oxit này cần 150ml dung dịch HCl 3M. Khử toàn bộ m (g) oxit bằng CO nóng, dư thu được 8,4g Fe
  3.Hòa tan 18,4g hỗn hợp hai kim loại hóa trị II và III bằng dd HCl thu được dd A và Khí B. Chia đôi B:
  a) Phần B1 đem đót cháy thu được 4,5g nước. Hỏi cô cạn dd a thu được bao nhiêu gam muối khan?
  b) Phần B2 tác dụng hết với khí Clo và cho sản phẩm hấp thụ vào 200ml dd NaOh 20% ( D= 1,2g/ml). tìm % các chất trong dd sau phản ứng?
  c) Tìm hai kim loại nếu biết tỉ số mol hai muối khan là 1:1 và khối lượng mol của kim loại này gấp 2,4 lần khối lượng mol kim loại kia?

  Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình! Cảm ơn các bạn nhiều! ^.^
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  xác định các chất ứng với các chữ cái A,B,C,D,E,... và viết Phương Trình Phản Ứng

  a, A-to-> B + CO2

  C + CO2->A+H2O

  D -to-> A+H2O+CO2

  B + H2O -> C

  A + H2O +CO2 -> D

  b, A + H2SO4 -> B+SO2+H2O

  B + NaOH -> C + Na2SO4

  C -to-> D + H2O

  D + H2 -to-> A + H2O

  A+E -> Cu(NO3)2 +Ag

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Cho hai cốc A, B có cùng trọng lượng . Đặt A, B lên hai đĩa cân thì cân thăng bằng . Thêm vào cốc A 100g dd AgNO3 và vào cốc B 100g dd Na2CO3. Sau đó thêm vào mỗi cốc 200g dd HCl ( HCl lấy dư cho cả 2 cốc ) Tính nồng độ % theo khối lượng của dd AgNO3 và Na2CO3 biết rằng ta phải thêm bên đĩa cân có cốc B 2,2g thì cân mới trở lại thăng bằng và khối lượng dd bên cốc B (sau khi thêm HCl ) lớn hơn khối lượng dd bên cốc A( sau khi thêm HCl và lọc bỏ kết tủa ) là 12,15g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Hoàn thành phương trình

  1, \(Fe\left(OH\right)_3\rightarrow Fe_2O_3\rightarrow Fe\left(SO_4\right)_3\rightarrow Fe\left(OH\right)_3\)

  2, \(SO_3\rightarrow H_2SO_4\rightarrow FeSO_4\rightarrow Fe\left(OH\right)_2\rightarrow FeO\rightarrow Fe\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Viết PTHH để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi chữ cái là một chất khác nhau):
  A \(\underrightarrow{+Ca\left(OH\right)2+H2O}\) B \(\underrightarrow{+HCl+H2O}\) C \(\underrightarrow{to}\) D \(\underrightarrow{dpnc}\) A \(\underrightarrow{+FeO}\) D \(\underrightarrow{+HCl}\) E \(\underrightarrow{+Mg}\) A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Hãy nêu định ngĩa phản ứng trao đổi trong dd. Điều kiện để pư trao đổi trong dd xảy ra.Viết pthh minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Cân bằng các PTHH sau đây và viết tên loại chất của các chất tương ứng trong phần ứng vào dòng phía dưới
  (1) ..........CuO +....HCL+.....CuCL2 + .........H2O
  .............................................................................
  (2) .....CO2+....NaOH+......Na2CO3 +...........H20
  ....................................................................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Bài1 Hòa tan hoàn toàn 0,297 gam hỗn hợp Natri và một kim loại thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học vào nước ta được dung dịch X và 56 ml khí Y( điều kiện tiêu chuẩn) xác định kim loại thuộc nhóm 2A và khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

  Bài 2hỗn hợp x gồm 3 kim loại Al Fe Cu.
  Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch CuSO4 dư sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 35,2 gam kim loại. Nếu cũng hòa tan M gam hỗn hợp X vào 500ml dung dịch HCl 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,96 lít khí H2 dung dịch Y và a gam chất rắn khan
  a viết phương trình phản ứng xảy ra và tìm giá trị của a
  b cho từ từ NaOH 2M vào dung dịch Y vào Khuấy đều cho đến khi bắt đầu thấy kết tủa thì dùng hết V1 lít dung dịch NaOH 2M tiếp tục cho dung dịch NaOH 2M đến khi lượng kết tủa không thấy có sự thay đổi nữa thì lượng dung dịch NaOH 2M đã dùng hết 600 ml tìm giá trị m v

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Câu 1 Xác định A,B,C hoàn thành và viết phương trình cho sơ đồ phản ứng sau:

  FeCl3 ↔ A C → FeCl3

  ↓ ↑

  B →

  Câu 2 : Cho hỗn hợp gồm kim loại R hóa trị II và nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch gồm 2 muối có tổng khối lượng 46,2g và 8,96 lít khí ở đktc. Xác định kim loại R

  Câu 3: Cho 4,64 g hỗn hợp 3 kim loại Cu,Mg,Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,2g khí H2 và 0,64g chất rắn không tan.

  Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng của 3 kim loại trong hỗn hợp trên

  Câu 4: Giải thích hiện tượng và nêu tác hại của mưa axit, viets các phương trình hóa học xảy ra.

  Câu 5:

  a, Khí CO2 có lẫn khí CO và O2. Hãy trình bày phương pháp để thu được khí CO2 tinh khiết.

  b, Có hỗn hợp gồm Al2O3, SiO2, Fe2O3. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng oxit ra khỏi hỗn hợp

  Câu 6:

  Không dùng thêm hóa chất nào khác hãy nhận biết các dung dịch sau: HCl, NaOH, Ba(OH)2, K2CO3, MgSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Câu 1

  Có 3 lọ mất nhãn đựng các dung dịch h2so4,ba(oh)2,hcl.hãy trình bày cách phân biệt 3 dung dịch trên mà chỉ dùng quy tím và chất đầu bài đã cho

  Bài 2 cho 8,5g hỗn hợp 2 kim loại cu và zn vào dung dịch hcl loãng dư người ta thu được 2,24 lít khí h2(dktc). Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

  Bài 3 có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng một dung dịch sau :h2so4,naoh,naso4,nacl.hãy trình bày phương trình hóa học để nhận biết mỗi dung dịch.

  Bài 4 cho 13g zn tác dụng với 500ml dung dịch hcl 1m .hãy tính.

  A,khối lượng của muối zncl2 sinh ra?

  B,thể tích khí hiđrô si h ra ở(đktc)?(cho zn=65,cl=35,5)

  Bài 5 có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng một dung dịch sau:h2so4,naoh,na2so4,nacl.hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi ống bằng phương pháp hóa học và viết các phương trình hóa học

  Bài 5 cho 23,5 gam kali oxit tác dụng với nước thu được 0,5lít dung dịch kiềm.

  a,viết pt hóa học

  b,tính nồng độ mol của dung dịch kiềm thu được?

  c,tính thể tích dung dịch h2so4 20%,có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch baazơ nói trên

  Mọi người làm giúp em với. E đang cần gấp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Cho a gam CuO tan hoàn toàn trong 200g dd Axit sunfuric 9,8% được dd D.

  a) Xác định a.

  b) Tính C% của dd D.

  c) Người ta nhúng thanh kim loại M (hóa trị II) vào D, chờ cho toàn bộ lương muối phản ứng hết ta lấy thanh kim loại ra rửa nhẹ, lảm khô cân lại ta thấy khối lượng giảm đi 0,2g so vo81i khối lượng thanh kim loại lúc đầu. Biết toàn bộ Cu sinh ra bám vào thành kim loại. Tìm M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Từ KMnO4, NaHCO3, Fe, CuS, NaHSO3, FeS2 và dung dịch HCl đặc có thể điều chế được những khí gì? Viết phương trình hoá học.

  Khi điều chế các khí trên thường có lẫn hơi nước, để làm khô tất cả các khí đó chỉ bằng một hoá chất thì nên chọn chất nào trong số các chất sau đây: CaO, CaCl2 khan, H2SO4 đặc, P2O5, NaOH rắn. Giải thích (Không cần viết phương trình hoá học).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  1/ cho 1.6g nhôm tác dụng với dd h2so4 loãng dư thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc

  A/2.016lít B/ 13.44lít

  C/6.72lít C/0.896lít

  2/ cho 5.6 g CaO tác dụng vừa đủ với dd HCl 1M thể tích dd axit đã lấy lại

  A/ 150ml B/200ml C/100ml D/50ml

  3/ cho 8.8 g sắt và đồng tác dụng vừa đủ với dd HCl 0.5M dư thu được 2.24lít khí đktc

  A/ viết PTTH

  B/ tính thể tích dd HCl đã dùng

  C/tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong hổn hợp đầu

  4/ cho 9.65g kẽm và đồng tác dụng vừa đủ dd HCl 10% thu được 1.12lit khí

  A/ viết PTTH

  B/tinh khối lượng dd HCl đã dùng

  C/ tính% theo khối lượng mỗi kim loại trong hổn hợp đầu

  5/ ngâm 1 lá kẽm trong 32g dd CuOS4 10% cho tới khi kẽm không thể tan được

  A/ Viết PTTH phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì

  B/ tính khối lượng kẽm đã phản ứng

  C/ xác định nồng độ % của dd sau phản ửng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  GIÚP MÌNH VỚI NHA MỌI NGƯỜI!!!

  1, Từ Na, H2O, Fe2O3, S, O2, em hãy viết phương trình phản ứng điều chế Fe(OH)3 (hay là Fe(OH)2 gì đó mình không nhớ nữangaingung ).

  2, Từ Cu đem nung nóng trong không khí một thời gian được chất rắn X. Hòa tan X bằng H2SO4 đặc nóng được dung dịch Y và khí Z. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch KOH được kết tủa T. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

  3, Cho 2,8g CaO vào nước được dd A. dd A đã hấp thụ hoàn toàn 1,68l khí CO2 (đktc) . Hãy cho biết khối lượng kết tủa tạo thành. (đáp án: 2,5g)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Bằng PTHH hãy nhận biết 4 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng 4 chất sau: CH4, C2H4, H2, CO2. Viết PTHH nếu có

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  viết các phương trình hóa học biểu diễn các chuển đổi sau đây:

  Fe->Fe3O4->FeCl3->Fe(OH)3->Fe3O4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Hoàn thành các pư sau( ghi rõ đk nếu có):

  a, FexOy+ O2---> FenOm

  b, Al2O3 + NaHSO4 ----> ...............................

  c, Fe3O4+ H2SO4 đặc----->................................

  d, Ca3(PO4)2 + H3PO4 ----->......................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  trình bày tính chất hóa học chung của oxit

  VPTHH minh họa

  cho sắt vào 200ml dung dịch HCL phản ứng xong thu được 5,6 lít khí H2 (điều kiện tiêu chuẩn)

  a,tính khối lượng sắt đã phản ứng

  b, tính nồng đọ mol của dung dịch đã dùng

  câu 3

  có 4 dung dịch đựng trong 4 lọ riêng bị mất nhãn sau ? NaOH, HCL NANO, NACL

  hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 4 dung dịch trên

  viết phương trình hóa học minh họa

  câu 3

  viết các phương trình hóa học bằng dãy chuyển hóa sau

  Fe2O3 -> Fe -> FeCL3 -> Fe(OH)3 -> Fe3O4

  câu 4

  hòa tan 4,4g hỗn hợp Mg và mgo bằng dung dịch axit hcl (vừa đủ ) sau phản ứng thu được 22,4 lít khí ở điêu kiện tiêu chuẩn

  a, viết phương trình phản ứng

  b, tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  B1: Cho 1,405g hh Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 250ml dd H2SO4 0,1M. xác định khối lượng muối tạo thành.

  B2: Cho 7g muối cacbonat của kim loại có hóa trị II tác dụng hết với dd HCl thấy thoát x lít khí (đktc). Dd được đem cô cạn thu được 9,2g muối khan. Tính x.

  Helpppp meeee

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  1)Hòa tan hoàn toàn 10g hh Mg và MgO trog dd Hcl 7,3% vừa đủ.Sau pư thu đc 2,24 lít khí H2 (đktc)

  a) tính % KL mỗi chất trog hh ban đầu

  b) tính mdd Hcl

  c) tính C% ct trog dd sau pư

  2)Cho 10g bột Cu và Fe vào dd Hcl 7,3% vừa đủ đến khi pư kết thúc thu đc 5,6 lít khí H2 (đktc)

  a) tính % KL mỗi chất trog hh ban đầu

  b) tính mdd Hcl

  c) tính C% ct trog dd sau pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Câu 1: Thực hiện dãy chuyển hóa sau:

  CaO —> Ca(OH)2 —> CaCl​​2 —>

  CaCO​3 —> CaSO4

  Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 13,5 gam kim loại nhôm vào dung dịch H2SO4 19,6%.

  a. Viết phương trình hóa học xảy ra.

  b. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng .

  c. Tính nồng độ % dung dịch muối tạo thành sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  1. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,04mol hh A gồm FeO, Fe2O3 và đốt nóng. Sau khi kết thúc thì nghiệm ta thu được chất rắn B gồm 4 chất nặng 4,784g. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào ddBa(OH)2 dư thu được 9,062g kết tủa. Mặt khác hòa tan chất rắn B bằng ddHCl dư thấy thoát ra 0,672l H2(đktc)

  a) Tính % khối lượng các oxit trong A

  b) Tính % khối lượng các chất trong B, biết rằng trong B số mol sắt từ oxit bằng 1/3 tổng số mol của Fe2O3 và FeO

  2. Hỗn hợp A gồm các chất CuO, Al2O3, MgO, Fe(OH)2, BaCO3. Nung nóng A ở nhiệt độ cao trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn B. Dẫn khí CO dư đi qua hỗn hợp rắn B nung nóng thu được hỗn hợp rắn C. Cho C vào nước dư thu được dđ và phần không tan E. Cho E vào ddHCl dư thu được khí F, chất rắn không tan G và ddH

  Xác địng thành phần các chất B, C, D, E, F, G, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  DE CUONG ON TAP HK1

  1. cho 5 gam hon hop muoi Na2CO3 va NaCL tac dung vua du 20ml dd axit HCL thu duoc 448ml khi ( dktc)

  a) tinh nong mol cua dd axit da dung ?

  b) tinh khoi luong muoi thu duoc sau phan ung ?

  c) tinh thanh phan phan tram theo khoi luong moi muoi trong hon hop muoi ban dau ?

  2. cho 12 gam hon hop hai kim loai Mg va Cu tac dung voi dd axit HCL 21,9% . Sau phan ung thu duoc 6,72 lit khi hidro (dktc)

  a) tinh % khoi luong cua moi kim loai trong hon hop

  b) tinh khoi luong dd HCL can dung

  c) tinh nong do % cua dd muoi thu duoc sau phan ung

  3. cho 200ml dd HCL 2M vao 300 gam dd AgNO3 17%

  a) viet pthh . Tinh khoi luong ket tua tao thanh

  b) tinh nong do phan tram cua dd cac chat thu duoc sau pu khi tach bo ket tua

  biet khoi luong rieng cua dd HCL la 1,02g/ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Trong điều kiện không có không khí nung hỗn hợp bột sắt AA. Bằng các phản ứng hóa học hãy nhận biết thành phần và hóa trị của các nguyên tố trong 3 câu trả lời

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Cho 7,8 g một kim loại hóa trị 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 36,5% (D= 1,18 gam/ml ). sau phản ứng thu được 2,668 lít khí ở đktc . xác định tên kim loại, thể tích dung dịch HCL cần dùng và nồng độ phần trăm của muối thu được sau dung dịch

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  câu 1 : Ngâm 1 lá sắt có khối lượng 28g trong dung dịch đồng sunfat dư. Sau một thời gian lấy lá sắt ra khỏi dung dịch đồng sunfat và đem cân thấy khối lượng của lá sắt là 29,6 g

  a, Viết ptpư

  b , Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng và khối lượng đồng tạo thành

  c, tính phần trăm khối lượng của sắt và đồng trong lá trên

  d, Đem hòa tan 36,8g lá trên vao dung dịch HCl dư. Tính thể tích khí thoát ra (đktc)

  e, Đem hòa tan 36,8g lá trên vào dunt ra g dịch HNO3 đặc dư . Tính thể tích khí thoát ra (đktc)

  câu 2 : Ngâm 1 lá magie có khối lượng 28g trong dung dịch sắt (II) clorua dư . Sau một thời gian lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch muối FeCl2 và đem cân thấy khối lượng của lá là 36,8g.

  a, Viết ptpư

  b,Tính khối lượng magie đã tham gia phản ứng và khối lượng sắt tạo thành

  c, tính phần trăm khối lượng của magie và sắt trong lá trên

  d, Đem hòa tan 36,8g lá trên vao dung dịch HCl dư. Tính thể tích khí thoát ra (đktc)

  e, Đem hòa tan 36,8g lá trên vào dunt ra g dịch HNO3 đặc dư . Tính thể tích khí thoát ra (đktc)

  câu 3 : Ngâm 1 lá sắt có khối lượng 2,5g trong 25ml dd CuSO4 15% có khối lượng riếng là 1,12g/ml . Sau một thời gian phản ứng . Người ta lấy lá sắt ấy ra khỏi dung dịch và làm khô thì cân nặng 2,85g

  a,Viết phương trình phản ứng

  b Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Giải giúp mình vs .Hoàn thành sơ đồ phản ứng: Fe➝←Fe3O4➝Fe2(SO4)3➝←FeSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Cho 43,6 g hỗn hợp Al2O3 và một oxit sắt tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl 4M ; cùng lượng hỗn hợp đó cho tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 2M được dung dịch A và chất rắn B . Lấy chất rắn B nung nóng trong khí CO dư thấy phản ứng hoàn toàn thu được m (g) chất rắn C

  a) Tìm công thức phân tử của oxit sắt

  b) xác định m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  bài 1: Nhận biết bằng 2 hóa chất đơn giản:

  a, 9 chất rắn: Ag2O , BaO, MgO, MnO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, CaCO3, CuO

  b, nêu phương pháp hóa học để nhận biết các khí : Cl2, CO2, CO, SO2, SO3

  bài 2: phân biệt không dùng thuốc thử: AgNO3, CuCl2, NaNO3, HBr

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Cho các chất sau: CuO, Al, MgO, Fe(OH)2, Fe2O3. Chất nào tác dụng với HCl để

  a. sinh ra chất khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí

  b. Tạo thành dd có màu xanh lam

  c.Tạo thành dd FeCl3

  d. Tạo thành dd AlCl3 hoặc dd MgCl2

  viết các PTHH trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Bài 22: Khử 1 oxit Fe ở to cao = CO, dẫn toàn bộ khí sinh ra qua 1 lit dd Ba{OH}2 thu đc 9,85g kết tủa, mặt khác khi hòa tan hoàn toàn lượng Fe thu đc = v lít dd HCl 2M dư thu đc dd đem cô cạn đc 12,7g muối khan. Tìm CTOX

  Bài 23: Dẫn luồng CO dư đi qua 5,8g oxit Fe nung nóng thu đc 8,96 lít hh khí có tỉ khối so vs metan là 2, tính % mỗi khí trong hh và CTOX

  Bài 24: Dẫn luồng CO dư đi qua 5,6g oxit Fe nung nóng thu đc khí X, dẫn X qua Ca{OH}2 thấy m dd giảm 11,2g . Tìm CTOX, VCO {đktc}.

  Hy vọng bạn nào rảnh tay giúp mik nha~ thank you~

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  1.Nhúng thanh kim loại Mg vào 200ml dd chứa Fe(NO3)3 2M và Cu(NO3)2 1,5M.Sau 1 thời gian lấy thanh kim loại ra thấy tăng 2,8g so với ban đầu

  a.Viết PT

  b.Tính Cm các chất có trong dd thu được sau pứ

  2.Hòa tan hoàn toàn 27,6g A gồm Fe3O4 FeO Fe2O3 Fe trong dd HCl cần dùng 360g dd HCl 18,25% thì tác dụng vừa đủ.Sau pứ thu V lít khí H2 và dd B.Cho toàn bộ H2 sinh ra tác dụng hết với CuO dư ở nhiệt độ cao,sau pứ thu hỗn hợp rắn (Cu,CuO) có khối lượng nhỏ hơn khối lượng CuO ban đầu là 3,2g

  a.Hỏi thu được bao nhiêu g muối khan nếu cô cạn dd B

  b.Cho A ban đầu có tỉ lệ Fe2O3:FeO=1:1.Tính C% các chất trong B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Bài 3 : Cần lấy bao nhiêu (g) dd Fe(NO3)2 C% vào bao nhiêu (g) nước cất để pha thành 500 (g) dd Fe(NO3)2 ?

  Làm bay hơi 75(g) nước từ dd (Fe(NO3)2) có nồng độ 20% được dd có nồng độ 25% .

  Hãy xác định khối lương của dd ban đầu và C% . Biết D nước = 1 (g/ml).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Tìm CTHH của oxit

  bởi Thanh Truc 28/04/2019

  khử 1 lượng oxit sắt bằng H2 nóng dư , lượng hơi nước tạo ra hấp thụ bằng 50g H2SO4 98%, thì nồng độ axit giảm đi 5,021%. chất rắn thu được sau phản ứng , khử hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCL thu được 2,24l khí (đktc). tìm CTHH của oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Một hỗn jowpj A gồm Al2O3, MgO được chia làm 2 phần bằng nhau mỗi phần có khối lượng 19.88 g

  -TN1: Cho phần 1 tác dụng với 200ml dd HCl xM đến phản ứng hoàn toàn rồi cô cạn thu được 47.38 g chất rắn

  -TN2: Cho phần 2 tác dụng với 400ml dd HCl trên đến phản ứng hoàn toàn rồi cô cạn thu được 50.68 g chất rắn

  a) Tính x M

  b)Tính khối lượng từng KL trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  1,cho 5,6g oxit kim loại ( không rõ hóa trị) tác dụng với HCl, Cho ra 1,19g muối clorua của kim loại xác định tên kim loại đó

  2,Phân biệt khi CO2, SO2 (cho dd Br2 vào nếu Br2 mất màu phân biệt được SO2)

  PTHH: SO2 + H2O +Br2 -> HBr + H2SO4

  3,Dẫn khí CO,CO2 vào dung dịch nước vôi trong(dư) sau khi phản ứng kết thúc thu được 20g chất rắn và 1,12 lí khí (đktc)

  a, Viết PTHH

  b, Tính thể tích hỗn hợp khí

  c, Tính thể tích dung dịch HCL 1M cần dùng để hào tan hết lượng chất rắn thu được ở trên

  4, Làm kết tủa hoàn toàn 3,25g sắt clorua cần vừa đủ 8,4g dung dịch KOH 4%. Tìm CTHH của muối sắt clorua

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Hòa tan hoàn toàn 22.8g hỗn hợp A gồm CaCO3 và CaO bằng lượng vừa đủ dung dịch HCL 7.3%. Sau phản ứng thu được 3.36l khí( đktc). Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Hỗn hợp gồm : CuO, FeO, Al2)3 , làm thế nào để tách chúng ra khỏi nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1