YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 24 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 24 Ôn tập học kì 1 giúp các em học sinh biết hệ thống hoá rút ra những kiến thức cơ bản của các loại hợp chất vô cơ Oxit, axit, muối và kim loại điển hình là Sắt và Nhôm.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF