YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 72 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 72 sách GK Hóa lớp 9

Cho bốn chất sau: Al, AlCl3, Al(OH)3, Al2O3. Hãy sắp xếp bốn chất này thành hai dãy chuyển hóa (mỗi dãy đều gòm 4 chất) và viết các phương trình hóa học tương ứng để thực hiện dãy chuyển hóa đó.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Các dãy chuyển hóa có thể có:

Dãy biến hóa 1: Al → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3

Dãy biến hóa 2: AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al

Phương trình hóa học dãy biến hóa 1:

1) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

2) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

3) 2Al(OH)→ Al2O3 + 3H2O

Phương trình hóa học dãy biến hóa 2:

1) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

2) 2Al(OH)→ Al2O+ 3H2O

3) Al2O3 (đpnc) → 4Al + 3O2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 72 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON