YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 72 SGK Hóa học 9

Giải bài 10 tr 72 sách GK Hóa lớp 9

Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 10% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Xác định nồng độ mol của chất trong dung dịch khi phản ứng kết thúc. Giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

\({n_{Fe}} = \frac{{1,96}}{{56}} = 0,035\;mol\)

\({n_{CuS{O_4}}} = \frac{{100 \times 1,2 \times 10}}{{(100 \times 160)}} = 0,07\;mol\)

a) Phương trình hóa học.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

nFe = nCuSO4 pu = 0,035 mol.

b) Nồng độ mol của các chất trong dung dịch:

nCuSO4 dư = 0,07 – 0,035 = 0,035 mol

\({C_{M(CuS{O_4})}} = \frac{{1000 \times 0,035}}{{100}} = 0,35\;mol/l\)

\({C_{M(FeS{O_4})}} = \frac{{1000 \times 0,035}}{{100}} = 0,35\;mol/l\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 72 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF