Tính thể tích HCl 2M cần dùng để tác dụng hết với 20g gồm Ca và MgO?

bởi Phạm Khánh Linh 22/04/2019

đê tác dụng hết 20g hh gồm Ca và MgO cần V ml dd HCl 2M . Tính V

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  PTHH: Ca + 2HCl -> CaCl2 + H2↑

  ----------x------2x--------------------

  PTHH: MgO + 2HCl -> MgCl2 + H2O

  ---------y---------2y-----------------------

  Gọi nCa = x (mol) và nMgO = y (mol)

  Ta có:

  mCa + mMgO = 20 (g)

  <=> 40x + 40y = 20 (g)

  <=> 40(x + y) = 20 (g)

  <=> x + y = 20/40 = 0,5 (mol)

  Số mol của HCl là:

  nHCl = 2x + 2y = 2(x + y) = 2.0,5 = 1 (mol)

  Thể tích HCl là:

  VHCl = n/CM = 1/2 = 0,5 (l) = 500 (ml)

  Vậy ...

  bởi Quỳnh Nga 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan