Tính V khi thoát ra khi cho 5g MCO3 tác dụng với HCl?

bởi Nguyễn Thủy Tiên 22/04/2019

Cho 5g hh 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị 2 tác dụng hết với dd HCl thấy thoát ra V khí ở đktc. Dd thu đc đem cô cạn thấy có 7,2g muối khan. Giá trị của V là:

A. 2,24l

B. 4,48l

C. 3,36l

D. 1,12l

Câu trả lời (1)

 • Đặt CTHH của 2 muối hóa trị (II) đó là XCO3 và x là nCO2

  XCO3 (x) + 2HCl ----> XCl2 (x) + CO2 (x) + H2O

  => mXCl2 - mXCO3 = 7,2 - 5 = 2,2 gam

  => x . ( X + 71 ) - x . ( X + 60 ) = 2,2

  => 11. x = 2,2

  => x = 0,2

  => VCO2 = 0,2 . 22,4 = 4,48 lít

  Vậy chọn B

  bởi dinhthithu thuy 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan