YOMEDIA
UREKA

Bài tập 9 trang 72 SGK Hóa học 9

Giải bài 9 tr 72 sách GK Hóa lớp 9

Cho 10 gam dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì tạo thành 8,61 gam kết tủa. Hãy tìm công thức hóa học của muối sắt đã dùng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 9

Gọi hóa trị của sắt trong muối là x.

\(m_{FeCl_{x}}= \frac{10 \times 32,5}{ 100} = 3,25 \ g\)

Phương trình phản ứng hóa học:

FeClx + xAgNO3 → xAgCl↓ + Fe(NO3)x

\({n_{AgCl}} = \frac{{8,61}}{{143,5}} = 0,06\;mol\)

\({n_{FeC{l_x}}} = \frac{{3,25}}{{(56 + 35,5x)}} \Rightarrow 0,06 = \frac{{3,25}}{{(56 + 35,5x)}}\)

Giải ra ta có x = 3. Vậy công thức hóa học của muối sắt clorua là FeCl3.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 72 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON