AMBIENT

Xác định X biết ngâm X vào Cu(NO3)2 thì thấy khối lượng X giảm 0,2%?

bởi Mai Hoa 22/04/2019

Hai lá kim loại X hóa trị 2 có khối lượng bằng nhau. một lá ngâm trong dung dịch Cu(NO3)2 một lá ngâm trong dung dịch Pb(NO3)2. Sau 1 thời gian phản ứng khối lượng lá thứu nhất giảm đi 0,2%, khối lượng là thứ 2 tăng 28,4% so với ban đầu. Xác định X biết rằng trong cả hai trường hợp X bị hòa tan như nhau

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • X +Cu(NO3)2 --> X(NO3)2 +Cu (1)

  X + Pb(NO3)2 --> X(NO3)2 +Pb (2)

  giả sử thanh X ban đầu có khối lượng a(g)

  giả sử số mol X tham gia mỗi phản ứng là x(Mol)

  theo (1) : nCu=nX=x(mol)

  theo (2) : nPb=nX=x(Mol)

  => x(MX -64)=a/100.0,2=0,002a (I)

  x(207-MX)=a/100.28,4=0,284a (II)

  lấy (I) chia (II) ta có :\(\dfrac{MX-64}{207-MX}=\dfrac{1}{142}\)

  =>MX=65(g/mol)=>X:Zn

  bởi Thích Nguyễn 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>