Xác định M biết 2,4g M tác dụng hết với H2SO4 thu được 0,1 mol H2?

bởi Nguyễn Thanh Hà 22/04/2019

Các bạn giúp mình bài 4 với nhé

Cho 2,4 gam kim loại M tác dụng hết với dung dịch H2 SO4 loãng thì thu được 0,1 mol khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn

a) xác định kim loại M

b) từ mà viết các phương trình phản ứng điều chế trực tiếp lần lượt từng chất MCl2, M(NO3)2

Câu trả lời (1)

 • a)\(m_{H_2}\)=0,1.2=0,2(g)

  Gọi n là hóa trị của M

  2M+nH2SO4->M2(SO4)n+nH2

  2M........................................2n.....(g)

  2,4..........................................0,2....(g)

  Theo PTHH:2M.0,2=2n.2,4

  =>0,4M=4,8n=>M=12n

  Vì n là hóa trị của M nên n\(\in\){1;2;3;\(\dfrac{8}{3}\)}

  Biện luận:

  n 1 2 3 8/3
  M 12 24 36 32

  =>n=2;M=24(Mg) là phù hợp

  Vậy M là Mg

  b)Mg+Cl2->\(\underrightarrow{to}\)MgCl2

  3Mg+8HNO3->3Mg(NO3)2+2NO+4H2O

  bởi Nguyễn Long 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan