YOMEDIA
NONE

Hoá học 9 Bài 24: Ôn tập học kì 1


Bài Ôn tập học kì 1 ôn lại các kiến thức về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và kim loại. Vận dụng để giải một số bài tập.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Sự chuyển đổi kim loại thành các hợp chất vô cơ

- Từ kim loại có thể chuyển đổi thành các hợp chất vô cơ như sau:

a. Kim loại → Muối.

b. Kim loại → Bazơ → Muối(1) → Muối(2).

c. Kim loại → Oxit bazơ → Bazơ → Muối(1) → Muối(2).

d. Kim loại → Oxit bazơ → Muối(1) → Bazơ → Muối(2) →  Muối(3)

- Hoàn thành các chuỗi phản ứng tương ứng với các ý a, b, c, d như sau:

a. Fe → FeCl2

b. Na → NaOH  → NaCl → NaNO3

c. Ca → CaO → Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 → CaSO4

d. Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu(NO3)2

Hướng dẫn:

​a. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

b. Na + H2O → NaOH + H2

NaOH + HCl → NaCl + H2O

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

c. 2Ca + O2  2CaO

CaO + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Ca(OH)2 + Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 + Ca(NO3)2

Ca(NO3)2 + Na2SO4 → 2NaNO3 + CaSO4

d. Cu + O2 CuO

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

CuSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 + Cu(NO3)2

1.2. Sự chuyển đổi các loại hợp chất vô cơ thành kim loại

- Từ các hợp chất vô cơ có thể chuyển đổi thành kim loại như sau:

a. Muối → Kim loại

b. Muối → Bazơ →  Oxit bazơ → Kim loại

c. Bazơ → Muối → Kim loại

d. Oxit bazơ → Kim loại

- Hoàn thành các chuỗi phản ứng tương ứng với các ý a, b, c, d như sau:

a. CuSO4 → Cu

b. FeCl3 → Fe(OH)­3 → Fe2O3 → Fe

c. Cu(OH)2 → CuSO4 → Cu

d. CuO → Cu   

Hướng dẫn:

a. CuSO4 + Fe FeSO4 + Cu

b. FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)­3  Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2

c. Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

CuSO4 + FeFeSO4 + Cu

d. CuO + H2  Cu + H2O

1.3. Tổng kết

Sơ đồ tư duy ôn tập học kì 1 hóa 9

Hình 1: Sơ đồ tư duy ôn tập học kì 1 hóa 9

2. Luyện tập Bài 24 Hóa học 9

Sau bài học cần nắm: hệ thống hoá rút ra những kiến thức cơ bản của các loại hợp chất vô cơ Oxit, axit, muối và kim loại điển hình là Sắt và Nhôm.

2.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 24 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

Câu 8-20: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Hóa học 9 Bài 24.

Bài tập 1 trang 71 SGK Hóa học 9

Bài tập 2 trang 72 SGK Hóa học 9

Bài tập 3 trang 72 SGK Hóa học 9

Bài tập 4 trang 72 SGK Hóa học 9

Bài tập 5 trang 72 SGK Hóa học 9

Bài tập 6 trang 72 SGK Hóa học 9

Bài tập 7 trang 72 SGK Hóa học 9

Bài tập 8 trang 72 SGK Hóa học 9

Bài tập 9 trang 72 SGK Hóa học 9

Bài tập 10 trang 72 SGK Hóa học 9

3. Hỏi đáp về Bài 24 chương 2 Hóa học 9

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa HOC247 thảo luận và trả lời nhé.

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF