AMBIENT

CuCl2 + H2O?

-->

Cân bằng phương trình hóa học CuO + HCl --> CuCl2 + H2O?

bởi Bi do 22/04/2019

Cân bằng các PTHH sau đây và viết tên loại chất của các chất tương ứng trong phản ứng vào dòng phía trước:

(1) ... CuO + ... HCl --> ... CuCl2 + ...H2O

(2) ...CO2 + ... NaOH --> ... Na2CO2 + ... H2O

(3) ... K2O + ... H2O --> ...KOH

(4) ... Cu(OH)2 -- to--> ...CuO + H2O

(5) ...SO2 + ... H2O --> ...H2SO3

(6) ... Mg(OH)2 + ...H2SO4 --> MgSO4 + H2O

(7) ...CuSO4 + ...NaOH --> ...Cu(OH)2 + ... Na2SO4

(8) ... AgNO3 + HCl --> ...AgCl + ... HNO3

(9) ... H2SO4 + ...ZnO --> ... ZnSO4 + ... H2O

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • (1),1/2/1/1

  (2), Tao thành Na2CO3 bạn ơi 1/2/1/1

  (3), 1/1/2

  (4), 1/1

  (5), 1/1/1

  (6), 1/1/1/2

  (7), 1/2/1/1

  (8), 1/1/1/1

  (9), 1/1/1/1

  bởi Nghe Đài Điếc 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>